Τι είναι αυτό που συνδέει όλους όσους αποφασίζουν για το μέλλον της Ευρώπης


Οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και της Ε.Ε. που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, μας διαβεβαιώνουν πως οι ενέργειές τους κινούνται με γνώμονα το μέλλον της νέας γενιάς.

Ωστόσο, ένας πίνακας του Vocal Europe δείχνει κάτι το εντυπωσιακό. Οι αρχηγοί των κρατών που αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών τους αλλά και των δικών μας, όλως παραδόξως δεν έχουν παιδιά!


Μπορεί λοιπόν οι ηγέτες της Ε.Ε. να ισχυρίζονται πως αποφασίζουν για τις επόμενες γενιές, όμως εάν οι ίδιοι δεν έχουν παιδιά δεν μπορούν να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τα πραγματικά προβλήματα των νέων.

Πηγή: militaire.gr